Vận chuyển và Giao nhận

  • Phương thức giao hàng

MDK sử dụng dịch vụ giao hàng của Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm.

  • Thời hạn ước tính cho việc giao hàng (có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng)


Thời gian giao hàng

(tính từ khi MDK giao hàng cho đơn vị vận chuyển)

Nội tỉnh (TP. Hồ Chí Minh)

6 giờ

Nội miền và đặc biệt

24 giờ

Liên miền

24 giờ

Lưu ý:

  • Thời gian giao hàng: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (từ 8h sáng đến 18h chiều hàng ngày).
  • Trong một số điều kiện thời tiết, khách quan (mưa bão, lũ lụt,…), hàng hóa có thể được giao trễ so với thời gian dự kiến.