M.D.K Store - Lầu 2 AEON Mall Bình Tân

M.D.K Fashion Store - AEON Mall Bình Tân (Lầu 2)

Địa chỉ:Số 1 Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) - 3620 8173

Bản đồ: 

MDK ĐÃ CÓ MẶT TẠI: